Terreinreservatie

Online reservatie via Tennis Vlaanderen.
Werkwijze:

  » Aanloggen met lidnummer (7 cijfers vermeld op uw lidkaart) en paswoord (zie lidkaart of aangepaste eigen keuze)
  » Reservatie maken: Wijzigen/Verwijderen
  » Uitloggen (NIET vergeten, zeker bij gebruik in het clubhuis!)

 

Tennis Westvlaanderen-site

Vooraf
Voor iedere reservatie van 45' hoeft U maar één naam te gebruiken!
U kan steeds maar één terrein per reservatiemogelijkheid vooraf reserveren. Iedere lid heeft minimum aan reservatiemogelijkheid Leden (= normale reservatie), Weekend of week daluren (= bijkomende reservatie voor het weekend en de daluren van de weekdagen).

Als lid zijn er verschillende reservatiemogelijkheden (deze worden voor U vermeld bij reservatie) :

  1. Leden : reservatie alle uren van iedere dag van de week, inclusief het weekend.
  2. Weekend of week daluren :
    Maandag - Vrijdag : 08.00 - 17.00 uur
    Weekend : vanaf vrijdag 17.00 uur, alle uren van iedere dag van het weekend .
  3. Z ... : indien deelname aan het clubtornooi

Thuis
U maakt connectie met de Tennis Vlaanderen-site en kiest voor de rubriek “Terrein(rechts bovenaan).

Om in te loggen geeft u als toegangscode uw lidnummer in en het paswoord dat u via mail ontvangen hebt, of het door u gewijzigde paswoord.

Een nieuw paswoord moet minimum 5 en mag maximum 10 tekens bevatten.

Eens ingelogd hebt u de mogelijkheid om een reservatie te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Bij het aanklikken van “Terrein” krijgt u een overzicht van de beschikbaarheid van de terreinen. Via “Selecteer een datum” kunt u een bepaalde dag kiezen. De beschikbare terreinen hebben de melding “Vrij in een groene kleur”.

Eigenlijke reservatie
 

  » Om te reserveren klikt u op een terrein dat “Vrij” is;
  » Klik vervolgens op “Opslaan”;
  » Indien het systeem geen fouten meldt, vindt U uw reservatie terug in de dagplanning;
  » Op deze wijze hebt u een terrein gereserveerd.

Indien u dit wenst,

kunt u bijkomende spelers aanduiden tegen wie u speelt in de door u gereserveerde speeltijd. Het toevoegen van een bijkomende naam heeft geen gevolgen voor deze persoon wat betreft zijn registratiemogelijkheden, maar zal bij deze persoon als info verschijnen.

Bespelen van terreinen door niet-leden
In principe mogen enkel de leden van KTC De Egelantier gebruik maken van de terreinen gedurende de vrije reservatie.

Uitzonderlijk is het spelen met een niet-lid toegestaan indien aan de 3 volgende voorwaarden is voldaan:
 

  » 1) Het niet-lid is vergezeld van een lid van KTC De Egelantier,
  » 2) Deze persoon is lid van een andere tennisclub,
  » 3) De voorzitter of ondervoorzitter is voorafgaandelijk ingelicht.

Beëindigen
Om te beëindigen klikt u “uitloggen” aan.

Vergeet niet uit te loggen zodat anderen niet met uw gegevens werken!

In het clubhuis zal het reservatiesysteem, alsook een overzicht van alle reservaties, en de toegang tot onze website permanent beschikbaar zijn en kan u ook daar inloggen voor uw reservatie.