Openingswoord Voorzitter - Openingsreceptie van zondag 27 april 2014

Dank aan het vorige bestuur

Bestuur

* Vernieuwd bestuur. Ieder bestuurslid heeft binnen zijn taken en domeinen alle autonomie.
=> een verhoging van het club gevoel ;
=> groei van het aantal leden, door een aantrekkelijk aanbod voor alle leeftijdscategorieën.

Philippe Cagnie, voorzitter : secretaris, algemene administratie
Wim De Wulf, ondervoorzitter : Financiën ledenadministratie en reservaties
Benoit Vyncke, bestuurslid
Marc Heirman, bestuurslid

* Domeinen :
- Philippe : Infrastructuur (Onderhoudsmensen : Marc, Daniel, Monique) & Barwerking
- Wim : IT, Communicatie & Verkoop
- Benoit en Marc : Tennisactiviteiten (Interclub, training, clubtornooi, …) & Nevenactiviteiten via oprichting van een feestcomité (Openingsreceptie, WK, Petanque, Clubfeest, …)
Belangrijk : leden met een initiatief, suggestie, aanbeveling richten zich per taak of domein naar het bestuurslid die dit behartigt.

Feestcomité (zie programma ad valvas– dank aan Dries)
- Marc Heirman en Benoit Vyncke
- Lien Van Tieghem
- Christine Ockier
- Thomas Hiergens
- Frank Verhelst

Korting leden :
2 dozen ballen of een barkaart.

Bijdrage leden
Bediening bar :
-- In de week van 18.30 uur – 22.30 uur : vrijwilligers. Zie schema + mail.
-- Activiteiten : bar wordt gehouden door de verantwoordelijken van de activiteit.
Gedurende het clubtornooi : Per reeks zullen we een opvolging vragen door een lid.
Initiatieven van het feestcomité

Clubtornooi
Zelfde formule als in 2012. NU inschrijven ad valvas. Woensdag 07/05 sluiten we definitief af.

Training
Vrijdag na school (15.00 uur): leerlingen van school St Theresia.
Lentetraining : NU kan nog ingeschreven worden.
Kamp 2de week van juli.
Welkom Dick Tomme die als nieuw lid het trainersteam (Kurt, Inge) komt versterken

Interclub
Dames zijn weer in de running.
De jeugd : volgend jaar min. 1 ploeg.
De eerste thuisontmoetingen : gisteren (Dames) – gewonnen met 5-1 ; vandaag (Heren).
Voor de matchen : zie ad valvas, Tennis Vlaanderen-website.
Supporters zijn van harte welkom.

Toegang clubhuis
Via de toegangscode en een druk (3-tal seconden) op het belletje geraak je binnen in het clubhuis.

Gebruik douches : Vrij gebruik.

Barwerking
Gewone barwerking in de week van 18.30 uur – 22.30 uur vanaf 28 april.
De eigen leden kunnen betalen via een barkaart, waarop een vaste bonus van 10% is verrekend en uitgedrukt in bons (dit om de afrekening te vergemakkelijken).
Activiteiten : bar wordt open gehouden door de verantwoordelijken van de activiteit.
Over dag – groepjes : indien gewenst kan een iemand de code van de bar krijgen
Wie een drankje neemt wanneer de bar is gesloten : opschrijven in de specifieke barboek.
Negatieve saldo’s willen we absoluut vermijden!!!
Privaat : op zaterdagavond en zondagnamiddag indien geen tennisactiviteit.

Te koop aan de bar
T-shirts en sweaters van onze club zijn te koop. Contactpersonen : Sylvie en Kaat.
Ballen zijn te koop aan 8 Euro of 20 Bons (kaart).

Automaat
De automaat is beschikbaar voor de leden wanneer er geen barwerking is. Er zijn steeds propere glazen voorzien. Onderste selectie bevat bier.

Reservatie
Het reserveren van een speeluur (beperkt tot 45 minuten) gebeurt via het vernieuwd internet-reservatieprogramma van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be / Terrein) en kan uitgevoerd worden thuis of in het Clubhuis. Vergeten paswoordkan opgevraagd worden. We vragen begrip voor de mankementen.

Werking sproeiinstallatie
Om een terrein te besproeien (gedurende 30”) gebruik je het nieuwe bakje (tegen de wand van de bar). De installatie achter de bar : NIET meer gebruiken, enkel voor de verantwoordelijken van het onderhoud van het terrein.
Te doen : drukpot vernieuwen, sproeiers bijregelen.

Verlichting
De 3 terreinen zijn voorzien van verlichting. Het gebruik van de verlichting is gratis voor de leden, door de knop, die zich buiten bevindt op de kast aan het grote schuifraam, om te draaien. Het bestuur verwacht dan ook de nodige discipline om het licht uit te doen bij het verlaten van de terreinen.

Bespelen van de terreinen door niet-leden
Uitzonderlijk is het spelen met een niet-lid toegestaan onder volgende strikte voorwaarden :
1. Het niet-lid is vergezeld van een lid van TC De Egelantier
2. Deze persoon is lid van een andere tennisclub
3. De voorzitter of ondervoorzitter is voorafgaandelijk ingelicht.

Jaarlijkse algemene vergadering
Gaat dit jaar door op donderdagavond 16/10 in het clubhuis.
Bijkomende bestuursleden voor de komende jaren zijn welkom.

Sponsors : BNP Paribas, Jan Van Tieghem, Caldare, Decathlon

Bijzondere aandacht :
- Clubtornooi : inschrijvingen => Benoit of op het inschrijvingsformulier
- Trainingen : Lentetraining op zaterdag, vrijdagnamiddag en privé training bij Kurt, Nick en Inge