Sproeien van de terreinen door de leden- bijkomende druknoppen vooraan aan de bar

Drukknop per terrein

1. Effekes sproeien vooraf door gebruik drukknop (30 seconden) - bevindt zich in het clubhuis ; eventueel ook tussendoor nog eens sproeien
2. Na het spelen : slepen
3. Daarna sproeien indien opportuun