Nieuwsbrief Einde seizoen 2014

Het seizoen zit er op. Het bestuur is fier dat ze samen met vele vrijwilligers in hoge mate de vooropgezette strategie heeft gerealiseerd.
Strategie 2014
“We streven naar een toffe club gedragen door een brede kern aan vrijwilligers”, met de volgende kern-prioriteiten :
- een verhoging van het club gevoel
- groei van het aantal leden, met een aantrekkelijk aanbod.
door middel van een praktische en efficiënte werking over verschillende domeinen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN
1. Voorbereiding tennisseizoen 2015
Het bestuur vergadert op maandag 17/11 en geeft inhoud aan de grote lijnen van de werking voor het volgend jaar. Dit sluit aan bij de besprekingen op de Algemene Vergadering van donderdag 16/10. Verslag is in het bezit van de werkende leden.
In continuïteit van de Strategie 2014 en in navolging van het fantastische werk van de leden van het Feestcomité en de vele vrijwilligers voor de barwerking, willen we deze weg verder ingaan met bijkomende comités voor activiteits-domeinen zoals infrastructuur, clubtornooi, jeugdwerking, interclub, communicatie, … .
Hiervoor heeft het bestuur reeds medewerking bekomen van aangesproken leden.

Activiteits-domeinen : bestuur en betrokken leden
- Barwerking : Philippe - Deraeve Filiep, Lemeire Piet, Platteau Koen, Vanallermeersch Carine
- Infrastructuur Clubhuis: Philippe - Blondeel Filiep, De Wulf Wim, Veryser Dave
- Communicatie leden : Wim - De Clerck Astrid, Vandenbussche Dries
- Clubtornooi: Philippe - Boussen Wout, Lanckriet Patricia (te bevestigen), Vervisch Seba, Vyncke Benoit
- Feestcomité : Marc - Hiergens Thomas,Ockier Christine, Van Tieghem Lien, Verhelst Frank
- Interclub : Marc - De Clerck Astrid, Claus Dirk, Deraeve Filiep
- Jeugd : Benoit - Cagnie Barbara, De Meester Gerlinde, Ockier Christine (Beperkt)
- Training : Benoit - Cagnie Philippe, Ockier Christine (Beperkt), Spreuwers Kurt, Tomme Dick
- Onderhoud tuinen : Philippe - Van Tieghem Jan
- Statuten en aanverwante : Wim - Beleyn Jan

Bijkomende suggesties, voorstellen tot initiatieven, bemerkingen, … zijn steeds welkom bij de bestuursleden.

VOORBIJE ACTIVITEITEN :
1. Clubfeest : op 30/08 in ons clubhuis – leve het Feestcomité, wat een inzet!
Fantastisch programma met 64 inschrijvingen.
Ook volgend jaar volgen we verder de ingeslagen weg.

2. Clubtornooi : Formule beachvolley (eliminatie na 2de verlies).
Aantal deelnemers : 37 heren, 28 dames
Aantal deelnemers per reeks : Dames (15), Dubbel Dames (12x2), Heren (23), Veteranen (5), Dubbel Heren (15x2), Dubbel gemengd (16x2)
Aantal matchen per reeks : Dames (27), Dubbel Dames (20), Heren (43), Veteranen (7), Dubbel Heren (27), Dubbel gemengd (29)
Dames DE WAELE INGE <=> DE CLERCK ASTRID W : Astrid 6/2 6/7 6/2
Heren WOODRUFF ROB <=> WOODRUFF ROBINSON W : Robinson 6/3 6/3
Veteranen TOMME DICK <=> HEIRMAN MARC W : Dick 6/4 6/3
Dubbel Dames DE WAELE INGE & NOTTEBAERE KAREN <=> LANCKRIET PATRICIA & OCKIER CHRISTINE W : Inge & Karen 6/2 6/2
Dubbel Heren CLOET EMILE & CLOET ERIC <=> WOODRUFF ROB & WOODRUFF ROBINSON W : Rob & Robinson W.O.
Dubbel Gemengd VERHELST FRANK & DE WAELE INGE <=> DERAEVE FILIEP & DE CLERCK ASTRID W : Filiep & Astrid 1/6 7/5 6/4

3. Afsluit Barwerking en prijsuitreiking Clubtornooi
20 leden waren aanwezig, met een hapje en een drankje aangeboden door het bestuur en de tornooiorganisatie.

4. Afsluit terreinen
Op maandag 13/10 hebben de onderhoudsmensen de terreinen afgesloten.

5. Gewone Statutaire Algemene Vergadering : donderdag 16/10
Toelichting werking 2014. De vergadering keurt de voorgelegde staten goed.
voorstel werking 2015. De vergadering keurt de voorgelegde begroting en werking goed.
Aantal deelnemers : 4 bestuursleden en 8 werkende leden.
Het verslag is verspreid naar de werkende leden.

WAT KOMT ER AAN :
1. Bestuursvergadering :
1ste bestuursvergadering vindt plaats op maandag 17/11/2014.

2. Belangrijke data 2015 (te bevestigen op 1ste bestuursvergadering) :
- Bepalen interclubploegen : half januari
- Inschrijving en Nieuwjaarsreceptie : zaterdag 10/01 in het clubhuis
- Lenteactiviteit : zaterdag 21/03 in de Wikings
- Openingsreceptie : zondag 26/04
- Clubfeest : zaterdag 29/08

We danken oprecht de onderhoudsmedewerkers voor de schitterende terreinen en het aangename clubhuis.

Het bestuur wenst aan alle leden een prettig einde jaar en een mooi nieuw jaar.

Met sportieve groeten.
Het bestuur
Philippe, Wim, Benoit, Marc