Openingswoord Voorzitter - Openingsreceptie van zondag 24 april 2016

K(oninklijke)TC De Egelantier 2016 woordje Openingsreceptie (geldt als infoblaadje)

Bestuur
CONTINUITEIT in de strategie
“We streven naar een toffe club geleid door het bestuur en gedragen door een brede kern aan vrijwilligers”
4 (!) LEDEN
Philippe Cagnie, voorzitter : secretaris, algemene administratie, Infrastructuur (toelichten onderhoud : terreinen, omgeving, clubhuis), Barwerking
Wim De Wulf, ondervoorzitter : financiën, ledenadministratie en reservaties
IT
Benoit Vyncke, bestuurslid
Tennisactiviteiten : interclub, training, clubtornooi
Marc Heirman, bestuurslid
Feestcomité : openingsreceptie, EK, petanque, clubfeest, …)
KTC De Egelantier is in volle bloei. Voor volgend jaar hebben we versterking nodig.

Feestcomité
Frank Verhelst , Marc Heirman, Lien Van Tieghem, Christine Ockier, Thomas Hiergens, Piet De Clerck.
De receptie binnen deze openingsreceptie is een realisatie van het feestcomité.
Werkgroepen

Infrastructuur
Herziening elektriciteit en verfraaiing terras : onder leiding van Stefaan Meert en met mijn volle steun.
Elektriciteit : veiligheid en efficiëntie, in de eerste plaats door vereenvoudiging. Realisatie door Elektro Denutte.
Terras : creëren van meer ruimte. Realisatie door tuinen Van Tieghem.
Op planning (te realiseren dit jaar indien mogelijk) :
Dak van het terras
Schilderen clubhuis
BBQ

Leden
Aantal : 199 leden waarvan 29 nieuwe leden (15 terug, 5 andere club, 14 nieuwe).
Onderhoudsmedewerkers : in het bijzonder Marc en Daniel (terreinen en omgeving), en Monique (clubhuis en terras). Respect voor het gewaardeerde werk.

Korting leden :
Korting enkel voor volwassenen die betaald hebben op de inschrijvingsdag of in de week erna. 2 dozen ballen (22 – lijst ad valvas) of een barkaart van 33 bons - 15€ (97).

Inbreng leden
Bediening bar : vrijwilligers. Ma-do avond. Lijst hangt uit. Graag nog bijkomende leden.

Interclub: (Benoit)
De ploeg en de kapitein dragen de volledige verantwoordelijkheid, inclusief beheer van de bar. Kapiteins hebben de afspraken ontvangen.

Clubkampioenschap : zelfde formule 2015. (Benoit en Philippe)
Per reeks zullen we een opvolging vragen van een lid.

Initiatieven van het Feestcomité (Marc)

Barwerking : (Philippe)
Gewone barwerking in de week van 18.30 uur – 22.30 uur vanaf maandag 25 april.
Reeds dank aan de ploegen die de woensdag en de donderdag gedurende het volledig jaar op zich nemen.
Wie een drankje neemt buiten de bar uren : opschrijven in de barboek + afwas.
Negatieve saldo’s willen we absoluut vermijden.
Gebruik clubhuis Privaat
Op zaterdagavond en zondagnamiddag indien geen tennisactiviteit. Vast reglement.
Enkel een tennislid kan dit aanvragen en die persoon is volledig verantwoordelijke voor de goede werking.

Clubtornooi (Benoit)
NU inschrijven ad valvas. Benoit zal ook nog eens rondkomen. Vrijdag 29/04 sluiten we definitief af.
We zullen striktere deadlines invoeren voor het tijdig spelen van de geplande matchen.

Programma Feestcomité (Marc)
Datum Activiteit
24/4 Openingsreceptie
27/5 Nacht der dubbels
13/6 Voetbal
18/6 Voetbal
22/6 Voetbal
15/7 Petanque
27/8 Clubfeest
16/9 Quiz

Training (Benoit)
- Vrijdagnamiddag (juni) : schoolke Theresia.
- Lentetraining op zaterdagvoormiddag : start 14/05
- Zomerkamp : 11-15/07.
- Individuele training : zelf contact nemen met Kurt, Dick, Jean-Philippe.

Interclub
Gewestelijke interclub – start eind april - Supporters welkom!
- Dames 6 (1ste thuismatch op zaterdagnamiddag 23/04)
- Heren 5 - 4 spelers (1ste thuismatch op zondagnamiddag 24/04)
- Heren 45 4 (1ste thuismatch op zaterdagnamiddag 30/04)
- Heren 60 2 (1ste thuismatch op vrijdagnamiddag 13/05)
- Dubbel Heren 60 2 (1ste thuismatch op dinsdagnamiddag 10/05).
Nationale interclub – start eind mei - Supporters welkom!
- Heren 35 3 (1ste thuismatch op zaterdagnamiddag 04/06)

Toegang clubhuis
Via de toegangscode en een druk (3-tal seconden) op het belletje geraak je binnen in het clubhuis. Indien het niet is gelukt, 30 seconden wachten vooraleer te herbeginnen.

Te koop aan de bar
Gouden Jubileumboek kan gratis meegenomen worden.

Automaat
De automaat wordt begin volgende week hersteld.

Reservatie
Het reserveren van een speeluur (beperkt tot 45 minuten) gebeurt via het internet-reservatieprogramma van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be / Terrein) en kan uitgevoerd worden thuis of in het Clubhuis.
Vergeten paswoord kan zelf opgevraagd worden.

Werking sproei installatie
Om een terrein te besproeien (gedurende 30”) gebruik je de drukknoppen (tegen de wand vooraan de bar). Uit respect voor de vele inspanningen van de onderhoudsmensen : steeds vooraf sproeien.

Verlichting
De 3 terreinen zijn voorzien van verlichting. Het gebruik van de verlichting is gratis voor de leden, door de knop, die zich buiten bevindt op de kast aan het grote schuifraam, om te draaien. Het bestuur verwacht dan ook de nodige discipline om het licht uit te doen bij het verlaten van de terreinen.

Bespelen van de terreinen door niet-leden
Uitzonderlijk is het spelen met een niet-lid toegestaan indien :
1. Het niet-lid is vergezeld van een lid van TC De Egelantier
2. Deze persoon is lid van een andere tennisclub
3. De voorzitter of ondervoorzitter is voorafgaandelijk ingelicht.

Jaarlijkse algemene vergadering : donderdagavond 13/10 in het clubhuis.

Sponsors : dank. BNP Paribas Fortis, Decathlon