Openingswoord Voorzitter - Openingsreceptie van zondag 23 april 2017

Openingsreceptie 2017 - zondag 23 april

Club: Bestaat 60 jaar.

Bestuur:
8 LEDEN :
- Wim heeft zijn mandaat neergelegd
- 3 zijn gebleven : Marc, Benoit, ikzelf
- 5 nieuwe leden : Philippe Artois, Wout, Charlotte en Annelies Boussen, Stefaan Meert
Dit vraagt een inloopperiode, en we zijn ambitieus! Dank aan Wim voor zijn volle steun.
Philippe Cagnie, voorzitter - Barwerking
Marc Heirman, bestuurslid - Feestcomité
Philippe Artois, secretaris - Algemene administratie
Wout Boussen, penningmeester
Benoit Vyncke - Tennisactiviteiten : interclub, training, clubtornooi
Annelies Boussen - Tennisactiviteiten : interclub en clubtornooi
Charlotte Boussen - Ledenadministratie
Stefaan Meert - Infrastructuur

Feestcomité:
Onder leiding van : Frank Verhelst , Marc Heirman, Lien Van Tieghem, samen met Christine Ockier, Thomas Hiergens, Piet De Clerck.
De receptie binnen deze openingsreceptie is een realisatie van het feestcomité, met een extra dank aan Lien.

Leden:
Aantal : 203 leden waarvan 20 nieuwe leden. Jubileum boek 50 jaar : ter beschikking.
Iedereen nakijken op dashboard. Daarna zullen we lijsten opmaken en per mail verdelen.

Onderhoudsmedewerkers: : 2 personen voor terreinen en omgeving, 1 persoon voor clubhuis.

Infrastructuur: (Stefaan)
Terreinen en omgeving ::
Onderkant draad : ballen zullen niet meer verdwijnen. Dank u Jan.
Clubhuis ::
Dak van het terras. Realisatie door NV Rosseeuw.
Schilderen clubhuis – binnen en buiten. Met dank aan Romain (advies en hulp), en Christ Provoost (hulp bij schilderen).
Dikke dank u wel aan Stefaan Meert voor continue inzet.
BBQ : niet gewijzigd

Korting leden:
Korting enkel voor volwassenen die betaald hebben op de inschrijvingsdag of in de week erna. 2 dozen ballen (16) of een barkaart van 33 bons - 15€ (106).

Nieuwe kledij:
De tenniskledij en de kleur is bepaald door de dames. We verlaten het rijpe rood voor het startende groen.
De IC-dames hebben voor de eerste keer in de nieuwe tenue gespeeld.
Bedoeling om dit te veralgemenen : te koop bij Decathlon aan de prijs van 20 euro (dames) en 20/30 euro (heren).

Barwerking: (Philippe C)
Gewone barwerking in de week van 18.30 uur – 22.30 uur vanaf morgen.
We zijn overgegaan naar Bockor. Prijzen zijn ongewijzigd. Start morgen.
Bediening bar : vrijwilligers. Ma-do avond. Lijst hangt uit. Reeds dank aan de vrijwilligers en voor de 2 ploegen die de dinsdag en de donderdag gedurende het volledig jaar op zich nemen. Graag nog bijkomende leden.
Wie een drankje neemt buiten de bar uren : opschrijven in de barboek + afwas.
Negatieve saldo’s willen we absoluut vermijden.

Clubtornooi: (Annelies) : systeem van de voorbije jaren
NU inschrijven ad valvas. Annelies en Benoit zullen rondkomen. Vrijdag 28/04 sluiten we definitief af.

Programma Feestcomité: (Marc - zie ad valvas)
Datum Activiteit
zondag 23 april : Openingsreceptie
vrijdag 26 mei : 1ste Nacht der Dubbels
Kaartavonden op donderdag
* 4 en 18 mei
* 1 en 15 juni
* 6 juli
* 17 augustus
* 7 en 21 september
vrijdag 23 juni : 2de Nacht der Dubbels
vrijdag 14 juli : Petanque
zaterdag 26 augustus : Clubfeest
vrijdag 29 september: Afsluit bar

Training en kampen: (Benoit)
Vrijdagnamiddag (vanaf 28/04) : schoolke Theresia. Volgeboekt.
Lentetraining op zaterdagvoormiddag : start 29/04
Zomerkamp : 10-14/07 – 21-25/08. Hier zijn nog heel wat plaatsen open.
Individuele training : zelf contact nemen met Kurt, Dick, Jean-Philippe.

Interclub: (Annelies en Benoit) : te bekijken op website Tennis Vlaanderen
De ploeg en de kapitein dragen steeds de volledige verantwoordelijkheid, inclusief beheer van de bar. Kapiteins hebben de afspraken ontvangen.
Gewestelijke interclub – is gestart eind april – Supporters welkom
- Dames 6 (1ste thuismatch op zaterdagnamiddag 29/04)
- Heren 6A - 4 spelers (1ste thuismatch op zondagnamiddag 07/05)
- Heren 6B - 4 spelers (1ste thuismatch op zondagnamiddag 30/04)
- Heren 35 4 (1ste thuismatch op zaterdagnamiddag 22/04)
- Heren 60 2 (1ste thuismatch op donderdagnamiddag 21/04)
- Dubbel Heren 60 2 (1ste thuismatch op dinsdagnamiddag 18/04).
Nationale interclub – start eind mei - Supporters welkom!
- Heren 35 4 (1ste thuismatch op zaterdagnamiddag 27/05)

Sponsors : Decathlon, BNP Paribas Fortis.
Je spaart voor punten en je zorgt voor punten voor de club.